Home > News > พลังงานอ้างสื่อสารผิด ยังไม่ขึ้น LPG ภาคครัวเรือน (2012-07-17)

พลังงานอ้างสื่อสารผิด ยังไม่ขึ้น LPG ภาคครัวเรือน

Publish Date : 2012-07-17 | TAG : แก๊งหุงต้ม

  


"อารักษ์" อ้างผิดพลาดเรื่องการสื่อสาร ยืนยันยังไม่ปรับขึ้นก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือน ระหว่าง 16 ส.ค.-31 ธ.ค.55 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และยังคงตรึงราคา18.13 บาทต่อกิโลกรัมต่อไป... เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายอารักษ์ ชลธานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า จะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจี ภาคครัวเรือน ในวันที่ 16 ส.ค.-31 ธ.ค. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยราคาก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือน จะยังตรึงไว้ที่ราคา 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ข่าวที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นราคาในวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นความผิดพลาดของตนเองที่สื่อสารไม่ดี โดยยังไม่ได้นำเข้าชี้แจงกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แต่ได้มีการหารือกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนวันที่ 16 ส.ค.ที่จะครบกำหนดการปรับขึ้นราคา ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีภาคข่นส่ง ตนยังไม่ขอตอบในเรื่องนี้ จะขอรอดูสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวไปก่อนบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com