Home > News > พีเอพี ตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิใหม่ที่คลังสัตหีบ (10 ต.ค. 55) (2012-10-16)

พีเอพี ตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิใหม่ที่คลังสัตหีบ (10 ต.ค. 55)

Publish Date : 2012-10-16 | TAG : งานบุญ, สัตหีบ, คลังแก๊ส

  

พี เอ พี ตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิใหม่ที่คลังสัตหีบ

 

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด ได้ทำตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิใหม่ ณ คลังสัตหีบ

โดยมีคุณสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์ ให้เกรียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมที่ผู้หบริหารของบริษัทให้เกรียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ 

งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ

งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ

งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ งานบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ณ คลังสัตหีบ

 

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com