Home > News > คลุกวงใน: เอ็นจีวีจ่อขึ้น (2013-05-08)

คลุกวงใน: เอ็นจีวีจ่อขึ้น

Publish Date : 2013-05-08 | TAG : หนังสือพิมพ์บ้านเมือ, ก๊าซเอ็นจีวี

  

           จากกรณีที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาปั๊มก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ขาดแคลน และการต่อคิวรอเติมเอ็นจีวีนาน  มาให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพื่อขอปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีนั้น ทั่น "พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า

          ขณะนี้กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคา โดยให้คงราคาจำหน่ายเดิม ที่10.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปก่อน เนื่องจากเพิ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคิวรอเติมเอ็นจีวีสั้นลงบ้างแล้ว

แต่จำนวนปั๊มเอ็นจีวียังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทั้งนี้ ปตท. เสนอแผนที่จะสร้างปั๊มเอ็นจีวีเพิ่มอีก 7 แห่งพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปลายปีนี้

          กระทรวงพลังงานจะรอให้ ปตท.เริ่มสร้างปั๊มตามแผนให้เห็นก่อน จึงจะพิจารณาให้ขึ้นราคาได้ คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นการปรับขึ้นราคาได้ปลายปี 56 นี้ โดยเป็นลักษณะทยอยปรับขึ้นราคาครั้งละ 50 สต.บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com