Home > News > ห้องน้ำอัตโนมัติเปิด-ปิดไฟประหยัดพลังงาน (2013-05-08)

ห้องน้ำอัตโนมัติเปิด-ปิดไฟประหยัดพลังงาน

Publish Date : 2013-05-08 | TAG : หนังสือพิมพ์บ้านเมือ, ห้องน้ำอัตโนมัติ

  

             นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างห้องน้ำอัตโนมัติ ที่มีระบบการเปิด-ปิดไฟภายในห้องน้ำอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะทำการเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาใช้งานและปิดเองเมื่อไม่มีคนใช้งานประมาณ 2 นาที นอกจากระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติแล้ว ยังมีอ่างล้างมืออัตโนมัติ ซึ่งระบบจะทำงานเมื่อผู้ใช้งานยื่นมือไปในระยะที่เหมาะสม รวมไปถึงโถปัสสาวะ และชักโครกอัตโนมัติ ที่มีการตั้งระบบให้ชำระล้างเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้งานทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้ว

            ระบบฉีดน้ำหอมปรับกลิ่นในห้องอัตโนมัติ ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมขจัดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไป ซึ่งห้องน้ำอัตโนมัติดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้ห้องน้ำ และยังช่วยป้องกันการลืมปิดไฟ ปิดน้ำ เพื่อเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้า และ น้ำประปาอีกด้วย ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังคงพัฒนาระบบห้องน้ำอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนห้องน้ำแบบธรรมดาให้เป็นห้องน้ำอัตโนมัติต่อไปบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com