Home > News > ความแตกต่างของ CNG กับ LPG (2012-06-18)

ความแตกต่างของ CNG กับ LPG

Publish Date : 2012-06-18 | TAG :

พลังงานทางเลือกในกลุ่มก๊าซธรรมชาติสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามการกำเนิดของมัน นั่นก็คือก๊าซ Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG และ Compressed Natural Gas หรือ CNG ซึ่งในประเทศไทยเราจะรู้จักก๊าซชนิดนี้ในนาม NGV (ซึ่งที่จริงย่อมาจากคำว่า Natural Gas for Vehicle)

LPG หรือ Liquefied Petroleum Gas เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (Propane) และบิวเทน (Butane)เป็นส่วนใหญ่ เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ โดยตัวเองไม่มีสีไม่มีกลิ่น ดังนั้นกลิ่นของ LPG จะเป็นการแต่งกลิ่นเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อใช้เป็นพลังงานจะให้ค่าออกเทนถึง 105RON ก๊าซ LPG มีแรงอัดที่ต่ำ ขณะอยู่ในถังจะมีสถานะเป็นของเหลว มีค่าแรงดัน 100-130 PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือประมาณ 4-6 BAR แตกต่างจาก CNG ที่คุ้นปากในชื่อ NGV ซึ่งเป๊นก๊าซธรรมชาติที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (Methane) เป็นส่วนใหญ่ ให้ค่าออกเทนสูงถึง 120 RON อยู่ในสถานะก๊าซที่มีแรงดันสูงมาก ๆ ขณะอยู่ในถังจะมีสถานะเป็นก๊าซ มีค่าแรงดันประมาณ 2,200 – 2,800 PSI หรือประมาณ 200 BAR!
นอกจากความแตกต่างในด้าน “ธรรมชาติของก๊าซ” แล้ว การพิจารณาว่าจะนำ “ก๊าซ” ชนิดใดมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของเรายังสามารถมองในแง่ของเศรษฐกิจได้อีกด้วย

LPG เป็นก๊าซชนิดเดียวกันกับก๊าซหุงต้ม ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศได้ทั้งหมด จนเริ่มมีการนำเข้าบ้างแล้ว ในขณะที่ก๊าซ CNG ประเทศไทยมีศักยภาพในการขุดเจาะจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ดังนั้นหากมองเฉพาะจุดแข็งเรื่องราคากันแล้วในระยะยาว CNG น่าจะมีภาษีดีกว่า LPG แต่ปัญหาในระยะสั้นก็คือ ปริมาณสถานีบริการ CNG ยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นในระยะสั้น นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกก๊าซสำหรับรถยนต์ของคุณ แต่ในระยะยาว กับทิศทางนโยบายของภาครัฐแล้ว ก็ไม่แน่ว่าปัญหานี้จะบรรเทาเบาบางลง

กล่าวโดยสรุปก็คือ หากจะติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ชนิดของก๊าซที่จะเลือกใช้ โดยมีปัจจัยเรื่องแรงอัดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ราคาค่าติดตั้งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในขั้นถัดมา และมีราคาก๊าซในระยะยาวเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจ ระยะสั้น LPG มีความเหมาะสมกว่าหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านค่าติดตั้งที่ถูกกว่า มีปั๊มให้เติมเยอะ สะดวกสบาย ระยะทางต่อถังวิ่งไกลกว่า 3 เท่าตัว แต่มองกันยาวๆ แล้ว CNG จะมีภาษีดีกว่าเพราะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นทางการ อีก 5 ปี 10 ปี น่าจะมีปั๊ม NGV กระจายมากพอ โดยเฉพาะราคาก๊าซจะถูกกว่ามาก และมีการประกาศว่าจะประกันราคากันที่ไม่เกิน 50% ของน้ำมัน
Home | Product & Service | News & Visit | Activity & CSR | Company | Job | Download | Foundation | Search | Contact US | Sitemap

บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com