Home > News > หัวเทียน ISKRA สำหรับรถใช้แก๊สอย่างแท้จริง (2012-06-18)

หัวเทียน ISKRA สำหรับรถใช้แก๊สอย่างแท้จริง

Publish Date : 2012-06-18 | TAG :

หัวเทียนเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนื่งในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ พื้นฐานการทำงานของหัวเทียนคือการปล่อยกระแสไฟระหว่างขั้วทั้งสองเพื่อให้เกิดประกายไฟ ค่าพารามิเตอร์พื้นฐานในการใช้งานในห้องเผาไหม้ของกระแสไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานในการจ่ายไฟฟ้าระหว่างจุดศูนย์กลางของหัว Electrode (แกนกลางของหัวเทียน) และปลายหัว Electrode ต้องเกิดการเหนี่ยวนำกระแสน้อย เมื่อเกิดกระแสน้อยก็จะทำให้ความต้านทานของ Electrod ปานกลางในการเกิดกระแสที่ให้ในการจุดระเบิด และไม่เปลี่ยนความดันและการเปลี่ยนรูปร่างของหัว Electrode หมายถึงจะทำให้หัวเทียนมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้น

เพื่อให้มั่นใจในการจุดระเบิดของหัวเทียน เราจึงต้องทราบ ค่าความร้อนของหัวเทียนและค่าความร้อนในการจุดระเบิด ค่าแรกเพื่อจะชี้ถึงค่าความร้อนต้ำสุดของหัวเทียน ส่วนค่าที่ 2 เป็นค่าความร้อนในการเหนี่ยวนำเพื่อการจุดระเบิด เมื่ออุณหภูมิที่ต้องการทราบเป็นเท่าไรก็จะสามารถทราบถึงแก๊สพิษและเขม่า (ไฮโดรคาร์บอน) ได้เท่านั้น

ส่วนใหญ่อุณหภูมิที่ห้องเผาไหม้ของแก๊สจะอยู่สูงประมาณ 850 c ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการออกแบบหัวเทียน ISKRA(อิสเคร่า) จืงออกแบบให้ทนความร้อนและใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิ 500-850 c ในการใช้งาน

ตัวอย่างกราฟของรถที่ใช้แก๊ส lpg เป็นเชื้อเพลิง และใช้หัวเทียนที่ใช้กับน้ำมันเบ็นซิล จะทำให้สูญเสียกำลังของเครื่องยนต์ไปประมาณ 10% และปัจจัยที่มีผลต่อเครื่องยนต์ก็คือพฤติกรรมในการขับขี่

ทีมผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงได้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มาผลิตเครื่องยนต์ใหม่สำหรับรถที่ออกจากโรงงาน เพื่อให้ใช้ได้กับแก๊ส lpg ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำหัวเทียน สายหัวเทียน ตลอดจนน้ำมันเครื่องสำหรับรถใช้แก๊ส lpg

หัวเทียน ISKRA (อิสเคร่า) จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบรถจากโรงงานได้ใช้หัวเทียนที่ตรงกับสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส lpg/ngv โดยอาศัยหลักการผลิตเพื่อให้เป็นหัวเทียนสำหรับรถใช้แก๊สโดยเฉพาะ

-แกนกลางผลิตจากโลหะผสมนิกเกิลทองแดง ถูกออกแบบความสั้นยาวต่างกันเพื่อให้ตรงกับรถแต่ละรุ่นโดยเลือกค่าความต้านทาน่ให้ตรงกับค่าการใช้งานในรถใช้แก๊สlpg/ngv

-ฉนวนทำจากอลูมินัม ทำให้ทนอุณหภูมิความร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในในห้องเผาไหม้ของรถใช้แก๊สในระดับ 850 c

-ขั้ว ทำจากอลูมินัมผสมทองแดง ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก แม่เหล็กไม่สามารถดูดติดได้ ทำให้ไม่เกิดสนิมที่เป็นตัวขัดขวางการจ่ายไฟ ลดการแบคร์

ฟลายได้อย่างดี

- gap ถูกผลิตมาจากเหล็กผสมอลูมินัมอัลลอย และมีระยะห่างจากหัวเทียนเบอร์ปกติอยู่ที่ประมาณ 0.2-0.3 มิลลิเมตร เป็นการคำนวณเวลาที่ใช้ในการจุดระเบิด และค่าความต้านทานที่เหมาะสมกับรถใช้แก๊สโดยเฉพาะ

จากการคัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและรูปลักษณ์ที่ถูกออกแบบเป็นหัวเทียนที่ใช้กับรถใช้แก๊สโดยเฉพาะ สิ่งที่จะได้จากการใช้หัวเทียน ISKRA (อิสเคร่า) กับรถใช้แก๊ส lpg/ngv คือ

-การจุดระเบิดด้วยเวลาที่เหมาะสมกับรถใช้แก๊ส ทำให้สามารถเผาไหม้แก๊สที่เผาไหม้ยากได้ดีขึ้น ลดความร้อนที่จะไปเผาไหม้ต่อที่หน้าวาวล์ไอเสีย ส่งผลให้กำลังของเครื่องยนต์ที่หายไปประมาณ 10% กลับมาดังเดิม

-เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น เนื่องจากมีการลดระยะห่างของหัวเทียนให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถใช้แก๊ส ทำให้ไฟในการจุดระเบิดกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนได้เร็วขึ้น โดยจะมีระยะห่างจากหัวเทียนเบอร์ปกติที่ใช้กันน้ำมันเบ็นซิล 0.2-0.3 มิลลิเมตร

-ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงแก๊สได้ดีขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพในการจุดระเบิดดีขึ้นช่วยในการเผาไหม้ได้หมดจด ทำให้ประสิทธิภาพของรถออกมาสมบูรณ์เหมือนตอนที่ใช้น้ำมัน จึงทำให้ใช้เชื้อเพลิงแก๊สน้อยกว่า

-สามารถยืดอายุ ระบบจุดระเบิดเช่น สายหัวเทียน และคอลย์จุดระเบิดให้มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น เนื่องจากมีการคำนวณค่าความต้านทานด้วย โอมห์ที่ถูกต้องเมื่อหัวเทียนไม่เสียเร็วก่อนกำหนดจึงทำให้อุปกรณ์ที่เป็นระบบจุดระเบิดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่สึกหรอ

-ช่วยทำให้สตารท์ในขณะเครื่องเย็นได้ง่ายขึ้น

-ช่วยให้เครื่องยนต์เกิดความเรียบในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเนื่องจากมีการคำนวนหาค่าเฉลี่ยของความต้านทานของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด

-ทำให้อายุการใช้งานของหัวเทียนยาวนานขึ้น เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ทนกับอุณหภูมิสูงกับเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สโดยเฉพาะประมาณ 30,000 กม.

-ค่ามลพิษไอเสียลดลงส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม

ข้อดีเหล่านี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเนื้อแก๊ส,การปรับจูน,และระบบของเครื่องยนต์,ระบบจุดระเบิดของรถต้องสมบูรณ์ด้วย จึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

และที่สำคัญที่สุดคือการเลือกหัวเทียนให้ตรงกับค่าที่ผู้ผลิตกำหนดเพราะหากเลือกไม่ตรงกับเบอร์ที่ผู้ผลิตแล้วนั้น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังส่งผลเสียไปยังระบบจุดระเบิดต่างๆ และการปรับจูนที่สมบูรณ์จะ

ช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานยินยาว และสมควรหมั่นดูแลระบบจุดระเบิดให้สมบูรณ์ด้วย
Home | Product & Service | News & Visit | Activity & CSR | Company | Job | Download | Foundation | Search | Contact US | Sitemap

บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
240/48 ชั้น 22 อโยธยาทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : (66)26928404-12 |แฟกซ์ : (66)269228413 | อีเมล์: marketing@pap-gas.com