Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

สถานการณ์พลังงาน

หน้าแรก / สถานการณ์พลังงาน

ผลสำรวจพบคน Gen Y มีนิสัยประหยัดพลังงานมากที่สุด

10 10 2019
ผลการสำรวจการใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงานและพฤติกรรมการรับสื่อ โครงการ “รวมพลังหาร 2” โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างคน Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25 - 39 ปี เป็นกลุ่มคนที่ใช้สื่อออนไลน์ต่อวันมากที่สุด และมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมง...

ตลาดโลกและผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างไรในเหตุโจมตีโรงกลั่นซาอุดีอาระเบีย

10 10 2019
   ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นเกือบ 20% หลังเกิดเหตุโจมตีบ่อน้ำมัน และโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของซาอุดีอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันโลกหายไปกว่า 5%      ในการเปิดตลาดซื้อขายวันแรกของสัปดาห์หลังจากการถูกโจมตีวันที่ 16 ก.ย. 2562 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 19% ไปอ...

เดนมาร์ก "ยุคใหม่" "กังหันไฟฟ้า" มากกว่า "โคนม"

10 10 2019
ถ้าหากพูดถึงประเทศเดนมาร์ก เชื่อว่าคนไทยต่างรู้จักคุ้นเคยมาเป็นเวลายาวนาน อย่างคนที่มีอายุหน่อยอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริค ที่ 9 แห่งเดนมาร์ก พร้อมพระราชินีเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของ ในหลวงรัชกาลที่ 9       ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จไปเปิดฟาร์มโคนมแ...

โซลาร์เซลล์พลังงานทดแทนสร้างอาชีพ

31 10 2019
     ปัจจุบันการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานให้กับบ้านเรือนได้รับความนิยมมากกว่าเมื่อก่อนมาก ด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ราคาของอุปกรณ์ที่ถูกลง มีบริษัทรับติดตั้งที่มีมาตรฐานเข้ามาให้บริการมากขึ้น หรือต้องการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการก่อให้เกิดภาวะโลกร้...

Recent Posts

ผลสำรวจพบคน Gen Y มีนิสัยประหยัดพลังงานมากที่สุด
ผลการสำรวจการใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงานและพฤติกรรมการรับสื่อ โครงการ “รวมพลังห...
ตลาดโลกและผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างไรในเหตุโจมตีโรงกลั่นซาอุดีอาระเบีย
   ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นเกือบ 20% หลังเกิดเหตุโจมตีบ่อน้ำมัน และโรงกลั่นน้...
เดนมาร์ก "ยุคใหม่" "กังหันไฟฟ้า" มากกว่า "โคนม"
ถ้าหากพูดถึงประเทศเดนมาร์ก เชื่อว่าคนไทยต่างรู้จักคุ้นเคยมาเป็นเวลายาวนาน อย่างค...
โซลาร์เซลล์พลังงานทดแทนสร้างอาชีพ
     ปัจจุบันการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานให้กับบ้านเรือนได้รับความนิยมม...
“Pavegen slab” นวัตกรรมใหม่ผลิตไฟฟ้าจากการเดิน
    จะดีแค่ไหน หากกิจกรรมง่ายๆ ในทุกๆวันของชีวิตเรา อย่าง ‘การเดิน’ นั้น สามารถแ...