Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

เล็งยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อต้นปี 63

10/10/2019

            สภาอุตฯ พบ รมว.กระทรวงทรัพยฯ หารือมาตรการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ เหตุเข้มงวดกว่าสากล ไปไม่ถึงโรดแมปจัดการขยะพลาสติก ด้าน "วราวุธ" ยังไม่รับปาก เพราะอาจส่งผลกระทบหลายด้าน ยืนยัน เอาจริงเลิกถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อปี 63
            วันนี้ (29 ส.ค.2562) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าพบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อหารือแนวทางในการจัดการขยะพลาสติก และส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
            หนึ่งในประเด็นที่มีการหารือ คือ เสนอให้ยกเลิกกฎระเบียบหลายฉบับที่มีความซ้ำซ้อน และเข้มงวดต่อการปฏิบัติตามโรดแมปจัดการขยะพลาสติกที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ โดยระบุว่า ปัจจุบันมีกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาอุตสาหกรรม กว่าแสนฉบับ ในจำนวนนี้ มีกว่า 100 ฉบับ ที่หมดอายุไปแล้ว จนบางครั้งเกิดความทับซ้อนกันเอง และเข้มงวดกว่ามาตรฐานสากล อย่างการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA
            ประธาน ส.อ.ท.จึงเสนอให้ ทส.สนับสนุนการประเมินและการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ที่เกี่ยวข้องกับเขตหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการขยะ ด้วยมาตรการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เน้นที่การดำเนินงานเชิงปฏิบัติ และพัฒนาระบบรายงานมลพิษตามมาตรฐานของ SEA
            ด้านนายวราวุธ ระบุว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการจัดชุดคณะกรรมการเพื่อจะมาชำระกฎหมายเก่า ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ และสภาอุตสาหกรรม แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่งต้องหารือกันอย่างรอบด้านว่าเมื่อยกเลิกแล้วจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะประชาชน
            “บางครั้งกฎหมายที่เข้มงวด ไม่ใช่จะมีประสิทธิภาพ กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้ และที่สำคัญ คือ ผู้ที่มาบังคับใช้กฎหมาย และผู้ที่ถูกบังคับใช้ ต้องปฏิบัติตาม”
             ส่วนกรณีการร่วมลดขยะพลาสติกตามนโยบายของ รมว.ทส. นายสุพันธุ์ ระบุว่า ส.อ.ท.เห็นด้วยกับการยกเลิกหรือคิดค่าถุงพลาสติก ในราคาใบละ 2 บาท เพื่อนำเงินมาเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ส่วนในภาคอุตสาหกรรม มีการพูดคุยถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติก ตามแผนแม่บทในการกำจัดขยะพลาสติก ปี 2561-2573
            ขณะที่ประเด็นการจัดการขยะพลาสติก มีเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายปี 2570 ส.อ.ท. เสนอว่า ควรกำหนดมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งเสริมมาตรการทางภาษี หรือสิทธิประโยชน์การลงทุน รวมถึงการส่งเสริมอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน
            “เรายินดี ที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย Circular Economy (ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งกำจัดของเสีย และการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง) อยู่ที่รัฐบาลจะส่งเสริม ให้ผู้ผลิตและผู้ขายได้ลดต้นทุน ผู้ซื้อหักภาษีค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิม ก็จะทำให้คนหันมาใส่ใจเรื่องขยะพลาสติกมากขึ้น”
           นายวราวุธแสดงความเห็นในกรณีนี้ว่า มาตรการเก็บค่าถุงพลาสติกแทบไม่มีผล ส่วนตัวเห็นว่า ควรยกเลิกการให้ถุงพลาสติก หากเป็นไปได้ ให้เริ่มต้นตั้งแต่ ม.ค.2563 แต่ยังอนุญาตให้ใช้ถุงร้อนได้
            ขณะที่แผนเดินหน้าตามโรดแมปจัดการขยะพลาสติก กรมควบคุมมลพิษได้หารือกับห้างร้าน 43 แห่ง ถึงความเป็นไปได้ในการงดแจกถุงพลาสติกภายในปี 2563 เริ่มต้นในร้านสะดวกซื้อ ที่มีสาขาทั่วประเทศ
            ข้อมูลจากสถาบันพลาสติก ระบุว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก จำนวน 5.5 ล้านตันต่อปี ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ 2 ล้านตัน โดยในปี 2561 สามารถนำมารีไซเคิลได้ ร้อยละ  20 และตั้งเป้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ในปี 2563 หากประชาชนคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ก็จะค่อย ๆ ลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกได้ด้วย

ที่มา : Thaipbs