Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

[โควิด -19] - "ตู้ปันสุขไม่ปันเสี่ยง" บริจาคยังไงให้ไกลโควิด-19

13/05/2020

“ ตู้ปันสุข ไม่ปันเสี่ยง “ ด้วย 5 มาตรการหลัก
      ผู้ให้และผู้รับ ล้างให้มือสะอาด สวมหน้ากาก คนบริจาคนำของไปวาง คนรับยืนรอคิวโดยเว้นระยะห่าง หยิบไปแต่พอกิน หากมีเหลือช่วยบริจาคต่อ ของหมดตู้ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ รอจนแห้งแล้วค่อยนำของไปวาง