Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

[โควิด-19] - คนไทยครองแชมป์ใส่หน้ากากอนามัยมากที่สุดในอาเซียน

20/05/2020

       นพ.ทวีศิลป์ ษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ออกมาเปิดเผยถึงความยินดีว่า ผลสำรวจของบริษัท YouGov จากประเทศอังกฤษ ที่เผยพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนใน 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,999 ราย พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน
      นั่นคือ มีคนไทยถึง 95% ที่บอกว่าใส่หน้ากากอนามัยบ่อย และบ่อยที่สุดในรอบ 7 วันที่ผ่านมา และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 89% โดยในสิงคโปร์มีเพียง 66% เท่านั้น ที่ตอบว่าใส่หน้ากากอนามัยบ่อยๆ และเพียง 68% ที่ตอบว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ