Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

"พีเอพี" และ มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด มอบข้าวของเครื่องใช้ใน “โครงการปันน้ำใจสู่ผู้พิทักษ์ป่า”

02/01/2020

        เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด และ มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด ได้เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจสู่ผู้พิทักษ์ป่า โดยได้ไปมอบข้าวของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคให้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยานคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานที่เสียสละตนทำหน้าที่คอยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยไปอีกยาวนาน