Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

กิจกรรม “รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน” ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน

28/08/2019

            เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2562 ที่หาดนางรำ จ.ชลบุรี ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน”
            ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่รอบๆท่าเรือ ให้มีจิตสำนึกในการดูแลและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจุกเสม็ดและโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จำนวน 200 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ-กองทัพเรือ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานก่อนลั่นฆ้องยักษ์ 3 ครั้งเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยและแสดงถึงกิจกรรมได้ต้นอย่างสมบูรณ์แล้ว ต่อมาได้มีการนำนักเรียนทั้งหมดเดินเข้าสู่ฐานกิจกรรมความรู้ทั้งหมด 3 ฐาน
            ฐานที่ 1 เป็นฐานปะการัง ที่ได้ อ.ดำรงค์ สุภาษิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูและรักษาและฟื้นฟูปะการัง มาเป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้ความรู้นอกห้องเรียนแบบนี้แล้ว ยังมีความสนุกพร้อมทั้งยังมีรางวัลน่ารักๆมาแจกให้เด็กๆที่สามารถตอบคำถามได้ด้วย  
            ต่อมาฐานที่ 2 ความรู้เรื่องป่าชายเลนและพลาสติก เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของป่าชายเลนหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแนวกันคลื่นลมจากธรรมชาติ ส่วนปัญหาด้านขยะพลาสติก เป็นปัญหาสำคัญที่ในปัจจุบันมีผลก็ทบต่อทั้งธรรมชาติและสัตว์ จึงต้องให้เด็กๆได้เข้าใจถึงข้อดีข้อเสีย จนสามารถใช้ในพลาสติกอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้  
            และฐานสุดท้ายความรู้เรื่องการใช้แก๊สอย่างถูกต้องและปลอดภัย LPG เป็นพลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติ และแทบทุกครัวเรือนต่างใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือขาดความรู้เรื่องการดูแลรักษา จากประโยชน์ก็อาจกลายเป็นโทษได้ และด้วยการที่ กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง LPG จึงได้จัดให้มีการเรียนรู้การใช้แก๊สอย่างถูกต้องตั้งแต่ LPG คืออะไร การดูแลรักษาถังแก๊สในบ้าน การตรวจสอบหากพบแก๊สรั่วรวมถึงวิธีการจัดการหากแก๊สรั่วภายในบ้าน  
            นอกจากได้ความรู้แล้ว ในงานยังมีการจัดฐานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้เด็กๆได้สนุกเพลิดเพลินไปเกมส์และเสียงดนตนรี ทั้งร้อง ทั้งเต้น เล่นกันแบบไม่มีเบื่อไม่มีเหนื่อยเลย  
            สุดท้ายกับการประกาศรางวัลประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน” ที่มีรางวัลตั้งแต่ชมเชย 10 รางวัล รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 1 อย่างละ 1 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศคือ เด็กชาย เจษฎากรณ์ คนซื่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุกเสม็ด ที่ได้รางวัลเป็นประกาศณียบัตร ทุนการศึกษา 3,000 บาทและถังแก๊สขนาด 4 กก. จากกลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด  นอกจากนี้กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ยังได้มอบถังแก๊สขนาด 4 กก. ให้แก่โรงเรียนจุกเสม็ดและโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารเพื่อใช้ในประโยชน์ด้านอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนด้วย