Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

5 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับ "สายตา" และการ "ใส่แว่น"

10/10/2019

ตั้งแต่เด็กเรามักได้ยินผู้ใหญ่มักเตือนเราเวลาทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้สายตา ซึ่งบางเรื่องก็ถูกต้อง แต่บางเรื่องก็เป็นความเข้าใจกันไปเองของตัวบุคคล วันนี้เราจึงมาดูว่า 5 พฤติกรรมที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สายตาและการใส่แว่น 1. สายตาเอียง เป็นเพราะนอนอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์มากเกินไป สายตาเอียงคือความผิดปกติของสายตา ที่เกิดจากความโค้งของกระจกตา ในแต่ละแนวไม่เท่ากัน ซึ่งนับเป็นความผิดปกติทางกายภาพ (ปัจจัยภายใน) และถึงแม้ว่า การนอนอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ในที่มืดบ่อยเกินไป อาจก่อให้เกิดความเมื่อยล้าของดวงตา เนื่องจากการเพ่งสายตาในระยะเวลานาน แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สายตาเอียง 2. สายตาเอียงไม่ได้เป็นกันง่ายๆ ถือเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะจากสถิติพบว่ากว่า 50% ของผู้มีปัญหาสายตา มักมีค่าสายตาเอียงรวมอยู่ด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วปัญหาสายตาเอียง เป็นอาการทางสายตาชนิดหนึ่ง ที่แตกต่างจากสายตาสั้นหรือสายตายาว อธิบายวิธีสังเกตง่ายๆ คือผู้ที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาว จะมองเห็นตัวเลขตัวอักษรชัดเท่าๆกันทุกตัว หรือมัวเท่าๆกันทุกตัว แต่สำหรับผู้ที่มีสายตาเอียง จะมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น ชัดบางตัวหรือตัวไม่ชัดบางตัว 3. สายตายาวตามวัย สามารถป้องกันได้ การเกิดปัญหาสายตายาวตามวัย เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดวงตา ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากเลนส์แก้วตามีความยืดหยุ่นน้อยลง ดังนั้นสายตายาวตามวัยจึงไม่ใช่โรค และ ในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันได้ โดยจะเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ว่าจะมีค่าสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาปกติมาก่อนอายุ 40 ปีก็ตาม แม้แต่คนที่ทานอาหารบำรุงสายตาเป็นประจำ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ 4. สายตาสั้นแต่ไม่ใส่แว่น จะทำให้สายตาจะสั้นขึ้นอีก พญ.นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์ ระบุว่า การใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่น ไม่ได้มีผลทำให้สายตาสั้นมากขึ้น แต่ส่วนมากจะเป็นความเชื่อผิด ๆ มากกว่า เพราะปกติแล้วสายตาจะมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งอายุราวๆ 25 ปี สายตาจึงจะเริ่มคงที่หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก ส่วนการที่ใส่แว่นสายตาสั้น ที่เกินกว่าค่าสายตาจริงเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้สายตาสั้นมากขึ้นได้ โดยมักเกิดในเด็กและเกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น 5. ใส่ ๆ ถอด ๆ แว่น จะทำให้สายตาสั้นขึ้น รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ยืนยันว่า ภาวะสายตาสั้น ยาว เอียงนั้น ขึ้นกับความสมดุลของลูกตา ระหว่างความโค้งกระจกตา เลนส์แก้วตา และความยาวของลูกตา ดังนั้นการใส่แว่นตา ก็เพื่อให้แสงที่ตกไม่ตรงจุดรับภาพ เลื่อนไปตกที่จุดรับภาพ และเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้นนั่นเอง โดยสรุปก็คือ การใส่ ๆ ถอด ๆ แว่น ไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้สายตาสั้นขึ้น ที่มา : Tonkit